Tarieven

Hieronder vindt u de actuele lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit1.

Link naar uw zorgverzekeraar

De op deze website verstrekte informatie en de gevolgen daarvan, zijn voor rekening en risico van de gebruiker. Hoewel zorgvuldigheid betracht is bij de samenstelling van de informatie, aanvaardt de praktijk geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden in de verstrekte informatie. En kunnen er geen rechten aan de informatie worden ontleend.

Websiteinstellingen
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg